Projekt oczyszczania obiegu wody w zakładzie petrochemicznym

April 10, 2023
najnowsza sprawa firmy na temat Projekt oczyszczania obiegu wody w zakładzie petrochemicznym

Medium odprowadzane z urządzeń produkcyjnych zakładu petrochemicznego zawiera ścieki zawierające siarkę, ropę naftową, olej napędowy, olej resztkowy itp. Ścieki zawierające siarkę są silnie korozyjne i mają znaczny wpływ korozyjny na urządzenia chłodnicze wody i rurociągi systemowe.Bieganie sprawiało duże trudności.

 

Spełniając cele transformacji, zmniejsza koszty utrzymania i ułatwia naprawy, poprawia stabilność i bezpieczeństwo sprzętu oraz pozwala uzyskać efekt wysokosprawnego odpylania.
1. Wysoka prędkość, niskie straty ciśnienia, duży przepływ;
2. Sprzęt modułowy, niewielka powierzchnia, mniej orurowania, niskie inwestycje;
3. Wiele trybów czyszczenia: ręczne, półautomatyczne, w pełni automatyczne płukanie wsteczne;
4. Źródło wody do płukania wstecznego można wybrać z systemu, wieży ciśnień lub zewnętrznego źródła wody i można je przełączać automatycznie.